Oupen Såårs, va handlar he om ijentligen? (Swedish dialect of Western Finland)

De häär e starttsiidon fö en övesättning av "Open Life" ti rikti finlandssvensk, he vill säj Liinusas o Montys å all döm di aader MySQL tyypenas moodersmåål. Fast ti va väl från Södra Finland ti, de här ä meir Österbottnisk, he som jag lärt me tå ja va lill. He va Simon Rönnqvists idee att he sku behöövas en övesättning ti rikti dialekt.

Så nu ere baa fö Simon å all er aade ti byri skriiv jär. Tryck på "Add child page" fö ti start. Fö miin dejl ere oukeij om vaar å ein skriiver på han dialektin som han kann. Ni kan ju skriiv överst på siidon vannifråån dialektin komber.

Men märk vääl att vi vill int bland in na Rikssvenskar i de häär boken. Ni fåår laga en eijji övesättning, så kan vi sii vems som vaar betär!

Vassågo, haa så kuul!

Post new comment

  • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
  • Allowed HTML tags: <h1> <h2> <h3> <h4> <p> <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <sup> <div> <blockquote> <pre> <img>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically. (Better URL filter.)
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.